availability

live + work + play

SATURDAY
31
OCT
SUNDAY
1
NOV
MONDAY
2
NOV
TUESDAY
3
NOV
WEDNESDAY
4
NOV
THURSDAY
5
NOV
FRIDAY
6
NOV
Lismore Gateway Motel Lismore Gateway Motel 4.5 star $190 $190 $185 $185 $185 $185 $185
Lismore Bounty Motel Lismore Bounty Motel 4.0 star $160 $160 $160 $160 $160 $160 $160
Melville House Melville House 4.0 star $109 $64 $109 $109 $95 $95 $160
Dawson Motor Inn Dawson Motor Inn 4.0 star $142 $142 $155 $155 $155 $155 $155
SureStay Hotel by Best Western Karinga Motel SureStay Hotel by Best Western Karinga Motel 3.5 star $135 $135 $135 $148 $135 $135 $125
Lismore City Motor Inn Lismore City Motor Inn 3.5 star $129 $119 $119 $130 $119 $119 $119
New Olympic Motel New Olympic Motel 3.5 star $105 $105 $105 $105 $105 $105 $105
Comfort Inn Centrepoint Comfort Inn Centrepoint 3.5 star $129 $129 $129 $129 $129 $144 $129
Aza Motel Aza Motel 3.0 star $138 $138 $138 $138 $138 $138 $138
Croftons Retreat Croftons Retreat 3.0 star $120 $120 $120 $120 $120 $120 $120
Elindale House Bed & Breakfast Elindale House Bed & Breakfast 4.5 star SOLD $160 $160 $160 $160 $160 $160
Lismore Wilson Motel Lismore Wilson Motel 3.5 star SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD
Lakeside Lodge Motel Lakeside Lodge Motel 3.5 star SOLD SOLD $125 $125 $121 $125 $125
Lismore Lake Holiday Park Lismore Lake Holiday Park 3.0 star SOLD SOLD $104 $104 $101 $104 $104
Grey Gum Lodge Grey Gum Lodge 3.0 star SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD
Teretre Cabins Nimbin Teretre Cabins Nimbin 3.0 star SOLD $190 $190 $190 $190 $190 $190
Tanoshii Spa & The Edge Spa Stay Tanoshii Spa & The Edge Spa Stay 2.5 star SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD SOLD
Lismore & Nimbin Tourism Logo